Martha Washington Party at "Star", O.E.S. Chapter No. 5 - Newton, Kansas

Primary tabs